Lesní roh

"Lesní roh, lidsky pojato, je dobrý čestný muž, který se téměř všem společnostem nabízí nikoliv jako génius, ale jako citlivá duše. Nejobdivnější je, jak tento nástroj, oproti vše jiným, mohutně působí na svět zvířat. Les plný zvěře nehybně naslouchá, když zazní tón lesního rohu. Působí na dálku i na blízko. Líbeznost a dá-li se tak říci, přátelská důvěrnost je základním tónem tohoto nástroje."

/Schubert: Pokus o estetiku hudebniho umění - 1784/

 

"Corno, vlašské slovo, lat. cornu, lesní roh, vůbec waldhorna /Waldhorn/. Máme waldhorny do všech tónů... Tento hudební nástroj muziku velice okrašluje a jest v hudbě tolik, co v malířství stín. V 17. stoleti ve Francouzích byl vynalezen. Václav Svide a Petr Röllich, rodem Čechové a poddaní hraběte Šporka, byvše s pánem svým v Paříži, tomuto nástroji se naučili a ten výborný nástroj ve své vlasti uvedli. "

/Jakub Jan Ryba: Muziční slovník/